Agilní transformace: Spása nebo zkáza?

Agilní transformace je v několika posledních letech často skloňovaným pojmem ve většině velkých korporací. Hned v úvodu se přiznám, že nejsem agilní coach ani certifikovaný expert. Můj příspěvek proto berte spíše jako sdělení člověka, který se často pohybuje v epicentrech těchto změn.

Vyslovení termínu „agilní“ jitří hodně emocí. Některé z nich jsou plné naděje a očekávání, jiné pak zděšení. 

Drtivá většina našich klientů věří, že agilní přístup k řešení problémů a výzev je pro ně tou pravou cestou do budoucích let. Základním problémem ovšem zůstává, jak o tom přesvědčit každého jednotlivce ve firmě. 

Agilita totiž není jen o změně systému práce, uspořádání lidí a odpovědností. Klíčové je si uvědomit, že základ agilní transformace je hlavně o změně myšlenkových pochodů a kompletní změně přístupu k práci. 

Většina našich klientů byla, či stále ještě je, hodně procesně orientovaná. Dovolím si zde vyslovit odvážnou tezi, že agilita procesy moc ráda nemá… Co je totiž hlavními principy agility?

Readiness for change (Připravenost na změnu)

Agilní transformace má společnost připravit na období, ve kterém se nálada zákazníků a vývoj produktů velice dynamicky mění a organizace musí být pro udržení svých pozic schopna na tyto změny stejně rychle reagovat. Až na čestné výjimky, ztratily společnosti schopnost udávat trendy a trh si je proto začíná dynamicky diktovat sám. 

Customer (Zákazník)

Je důležité si uvědomit, že jedním z hlavních úkolů agilní organizace má být schopnost vtáhnout názor zákazníka do vývoje produktů a služeb, které společnost poskytuje.  Na začátku návrhu jakékoliv změny či vývoje produktu by měla být data, která vychází ze zákaznické zkušenosti. V agilní organizaci už by neměl být prostor na vymýšlení zadání od kancelářského stolu. Tedy aspoň pokud chceme využít plný potenciál organizační změny.

Proč to ale říkám? Agilní transformace má za cíl pomoci organizacím v přizpůsobení se dvěma výše zmíněným trendům v korporátním světě. Považuji za velkou chybu prohlašovat, že agilní řízení je lepší organizační uzpůsobení než např. „waterfall“ či procesně řízená organizace nebo dokonce rodinná firma. Není tomu tak. Každý z těchto principů a přístupů má své klady a zápory, své silné i slabé stránky.

Zejména proto je důležité velmi dobře komunikovat, co od změny očekáváme a co jsme jí zároveň ochotni obětovat. Pokud lidé kolem vás uvidí, že nevidíte vše jen růžově, budou vám více věřit, že máte celou změnu dobře promyšlenou a budou vás následovat. A to je to zásadní!

oto téma by vydalo na celý seriál, proto budu rád za vaši zpětnou vazbu a postřehy k probíranému tématu.

Za sebe ještě na závěr přidávám odkaz na zajímavý článek k této problematice: https://clearbridgemobile.com/agile-transformation-challenges/

2 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Sdílet

Přečti si další články

Inverse Conway Maneuver!

“Any organization that designs a system (defined broadly) will produce a design whose structure is